Mobilversion Dölj

Det verkar som du använder webläsaren Internet Explorer 6. Den är numera för gammal.
För säkrare och mer pålitlig surfning rekommenderas uppgradering av din webläsare till en av följande:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Information om parallellimporter (så kallad "gråimport")

Vad är parallellimport?

Med parallellimport betecknas den för det mesta kommersiella importen av varor via en distributionsväg, som inte auktoriserats av tillverkaren. Tillverkarens distributionsnät kringgås avsiktligt. Parallellimport, som också kallas för "gråimport" sker utan OM Digital Solutions godkännande. Produkterna är inte avsedda för försäljning i Europa.

OM Digital Solutions samarbetar endast med auktoriserade återförsäljare och distributörer, som säljer produkterna i OM Digital Solutions namn. En lista på auktoriserade återförsäljare hittar du under "Dealer Locator" på vår hemsida.

Vad är fördelen med produkter, som är avsedda för den europeiska marknaden?

Produkter, som är avsedda för försäljning i Europa uppfyller de europeiska kraven på konsumentskydd. Bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna är författade på ditt lands språk och är därmed förståelig för dig. Därutöver kan du inom ramen för garantin låta reparera din Olympus-produkt hos kvalificerade verkstäder. Du sparar kostnader, som du i annat fall måste betala själv. Produkter, som är avsedda för den europeiska marknaden har tillbehörsprodukter, som kan användas i Europa. Du behöver inte köpa dyra tillbehör för idrifttagningen.

Hur känner jag igen en parallellimporterad produkt?

En första indikation på en parallellimporterad produkt är försäljningspriset. Priset på en parallellimporterad produkt ligger ofta långt under tillverkarens ej bindande prisrekommendation. Därutöver levereras produkten delvis inte i originalförpackningen.

Var försiktig, särskilt när du handlar online. OM Digital Solutions skickar alltid iväg sina produkter från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet omfattar Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Liechtenstein och Norge. Om en produkt från OM Digital Solutions skickas från till exempel Asien rör det sig definitivt om en parallell import.

I vissa fall klarerar inte säljaren den parallella importen i tullen på rätt sätt och säljaren betalar inte skatt i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Utestånde importavgifter eller kundavgifter måste då betalas av dig.

Leveransomfattningen kan också vara misstänkt. Leveransomfattningen av en produkt från OM Digital Solutions utgörs alltid av samma delar i EES. Om det rör sig om en parallell import kan tillbehören som levereras skilja sig åt i natur och omfattning från den officiella OM Digital Solutions-butiken och vara olämpliga för den europeiska marknaden.

Garantikortet måste också undersökas noggrant. Om det är uppenbart att garantikortet inte har utfärdats av OM Digital Solutions eller Olympus eller om det saknas rör det sig om en parallell import. Här är ett exempel på ditt garantikort.

Vilka konsekvenser innebär det för mig att köpa en parallellimporterad produkt?

1. Du har ingen rätt till garanti.
2. Produkten kan inte registreras för ytterligare servicetjänster eller dylikt.
3. Du kan inte delta i Europeiska promotion-kampanjer.
4. Det kan vara svårt att kräva ett återköp av säljaren om dennes företagssäte ligger utanför EEC-området.