Mobilversion Dölj

Det verkar som du använder webläsaren Internet Explorer 6. Den är numera för gammal.
För säkrare och mer pålitlig surfning rekommenderas uppgradering av din webläsare till en av följande:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Information om parallellimporter (så kallad "gråimport")

Vad är parallellimport?

Med parallellimport betecknas den för det mesta kommersiella importen av varor via en distributionsväg, som inte auktoriserats av tillverkaren. Tillverkarens distributionsnät kringgås avsiktligt. Parallellimport, som också kallas för "gråimport" sker utan Olympus godkännande. Produkterna är inte avsedda för försäljning i Europa.

Olympus samarbetar endast med auktoriserade återförsäljare och distributörer, som säljer produkterna i Olympus namn. En lista på auktoriserade återförsäljare hittar du under "Dealer Locator" på vår hemsida.

Vad är fördelen med produkter, som är avsedda för den europeiska marknaden?

Produkter, som är avsedda för försäljning i Europa uppfyller de europeiska kraven på konsumentskydd. Bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna är författade på ditt lands språk och är därmed förståelig för dig. Därutöver kan du inom ramen för garantin låta reparera din Olympus-produkt hos kvalificerade verkstäder. Du sparar kostnader, som du i annat fall måste betala själv. Produkter, som är avsedda för den europeiska marknaden har tillbehörsprodukter, som kan användas i Europa. Du behöver inte köpa dyra tillbehör för idrifttagningen.

Hur känner jag igen en parallellimporterad produkt?

En första indikation på en parallellimporterad produkt är försäljningspriset. Priset på en parallellimporterad produkt ligger ofta långt under tillverkarens ej bindande prisrekommendation. Därutöver levereras produkten delvis inte i originalförpackningen.

Var speciellt försiktig vid onlineköp. Olympus skickar alltid sina produkter från det så kallade EEC-området. Till EEC-området hör Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Storbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovakien, Slovenien, Spanien, den Tjeckiska republiken, Ungern, Cypern, Island, Liechtenstein och Norge. Om en Olympus-produkt till exempel skickas från Asien är det helt klart en parallellimport.

I vissa fall förtullar inte säljaren och betalar inte skatt på parallellimporterade produkter. Import- och tullavgifter får du i så fall betala.

Leveransomfattningen kan också skilja sig åt. Inom EEC-området består Olympus leverans alltid av samma delar. Om det rör sig om en parallellimport kan de medföljande tillbehören avvika från den officiella Olympus-shopen och vara olämplig för för den europeiska marknaden.

Kontrollera därutöver garantikortet för varje produkt. Det syns omedelbart att garantikortet inte utfärdats av Olympus Europa eller om garantikortet saknas helt och hållet är det helt säkert en parallellimporterad produkt. Här hittar du en förlaga för vårt garantikort

Vilka konsekvenser innebär det för mig att köpa en parallellimporterad produkt?

1. Du har ingen rätt till garanti.
2. Produkten kan inte registreras för ytterligare servicetjänster eller dylikt.
3. Du kan inte delta i Europeiska promotion-kampanjer.
4. Det kan vara svårt att kräva ett återköp av säljaren om dennes företagssäte ligger utanför EEC-området.