Mobilversion Dölj

Det verkar som du använder webläsaren Internet Explorer 6. Den är numera för gammal.
För säkrare och mer pålitlig surfning rekommenderas uppgradering av din webläsare till en av följande:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Nedladdningar för DS‑9500 / DS‑9000

 • Fast programvara för DS-9500*

  Viktig information

   

  Obs! 

  Batteriet måste vara minst 60 % laddat för att uppdateringen av den fasta programvaran ska genomföras. 

  Kontrollera om uppdateringen av den fasta programvaran har lyckats i enhetens meny. 

 •  

  2021-03-15

  Version 1.16

  Åtgärdade problem: 

  Glidreglaget reagerar inte när enheten används igen efter viloläge 

  Enheten startar om under inspelning eller uppspelning efter att batteriet har satts i 

  Enheten fryser under inspelning eller uppspelning 

 •  

  Så här uppdaterar du den fasta programvaran som Mac-användare

  1. Ladda ned bin-filen till datorn. 

  2. Se till att batteritiden för din DS-9500 är över 50 %. 

  3. Kopiera filen ”olfirm.bin” till mappen SYSTEM på din DS-9500 (DS_9500\SYSTEM). 

  4. Koppla från enheten. 

  5. Uppdateringen av den fasta programvaran startar automatiskt. Vänta till dess att uppdateringen har slutförts. 

  Viktigt! 

  - Byt inte namn på filen. 

  - Använd inte en fil med fast programvara för en annan enhetsmodell. 

 •  

  *inte för DS-9000

  Ladda ner
 •  

  Nteringar från tidigare firmware-uppdateringar

 •  

  2020-08-04

  Version 1.15

  Åtgärdade problem: 

  Bibehåller Wi-Fi-anslutning under inspelning (endast diktamensläge) 

  Vanliga anledningar till att enheten låser sig 

 •  

  2020-02-26

  Version 1.14

  Åtgärdade problem: 

  Visning av antal filer (aktuell fil/totalt antal filer) 

  Lägg till ikon för Wi-Fi-överföring misslyckades i statusfältet 

  Visa status för aktiv nätverksanslutning 

  Lägg till alternativ för att radera registrerat SSID 

  Meddela användare att batterinivån måste vara minst 50 % vid uppdatering av fast programvara 

  Skärmens ljusstyrka under inställning av skärmen styrs av knappen 

  Gå till viloläge under inställningen Dim 

  Byt funktion utifrån skjutreglagets läge vid aktivering från energisparläge 

  Visa IP-adress och MAC-adress för trådbunden LAN 

  Registrerad åtkomstpunkt visas inte om ingen Wi-Fi-signal är tillgänglig 

  Visa under Wi-Fi-anslutning 

  Skärmmeddelande vid sökning efter nätverksanslutning har uppdaterats 

  Stöd för iPhones smarta interpunktion för Wi-Fi-hotspot 

 •  

  2020-01-07

  Version 1.13

  Åtgärdade problem: 

  Förbättrad hastighet för Rev/Que 

  Förbättrad uppväckningstid från viloläge, Dim 

  Förbättrad uppväckningstid från laddningsskärmen 

  Filstatus visas vid hämtning via USB för Workgroup Environment med hjälp av WCS** 

  Färre steg för WiFi-överföring – Wifi-överföring med ett klick" 

  Visar ikon vid anslutning via trådbunden LAN 

  Visar status för filer som väntar på överföring 

  Markören i listvyn för WiFi-överföring har flyttats 

  Changed the file position when returned from list view 

  Snabbare uppstart med och utan SD-kort 

  Stöd för att skicka e-post igen 

  Automatisk filradering reflekteras direkt 

   

  **Kräver ODMS R7.3

 • Version 1.12

  Förbättrad laddningsfunktion: 

  Aktiverad för att ladda via USB även om enheten är PIN-låst. 

  Stöd omladdning från Lågt Batteri via USB AC.  

  Raderade bekräftelseskärmen för ”Ladda batteri?” vid laddning via USB AC. 

  Bättre stabilitet vid laddning från en dator. 

  Åtgärdade problem: 

  Ansluter WiFi-enhet 

  Vanliga anledningar till att enheten låser sig 

  REW fungerar inte vid filens slut 

  Uppdateringsprogrammet för macOS 10.15 stöds i nästa version.

 • Version 1.11

  Åtgärdade problem:

  Enheten startar inte upp som den ska. 

  Det går inte att ladda det urladdade batteriet. 

  Enheten är ansluten till en dator och användaren får hela tiden ett meddelande om att uppdatera den fasta programvaran. 

 • Version 1.01

  Åtgärdade problem: 

  Oavsiktligt felmeddelande "Vill du skanna och åtgärda?" i Windows 10 och 8.1, när inspelaren ansluts för första gången 

  Godtyckligt ostabil drift vid anslutning till dator strax efter SD-kortet har satts i 

 • Fast programvara för DS-9000

  Viktig information

 •  

  2020-05-08

  Version 1.07

  Åtgärdade problem: 

  Uppspelningen startar inte där den stoppades tidigare 

  Alla arbetstyper visas inte om 9 eller fler arbetstyper och 2 eller fler författare har registrerats på enheten 

 •  

  Ladda ner
 •  

  Nteringar från tidigare firmware-uppdateringar

 •  

  2019-12-17

  Version 1.06

  Åtgärdade problem: 

  I vissa fall skapade inspelaren en ny fil när reglaget flyttades för snabbt 

  I vissa sällsynta fall visades en felaktig inspelningstid 

  Omfattar felrättningar från version 1.05 och alla tidigare versioner 

 •  

  2019-11-20

  Version 1.05

  Åtgärdade problem: 

  Förbättrad hastighet för Rev/Que 

  Visning av antal filer (aktuell fil/totalt antal filer) 

  Byt funktion utifrån skjutreglagets läge vid aktivering från viloläge 

  Snabbare uppstart (med och utan SD-kort) 

  Aktivera från viloläge med rörelsedetektor vid inställningen Dim 

  Meddela användare att batterinivån måste vara minst 50 % vid uppdatering av fast programvara 

 •  

  2019-09-19

  Version 1.04

  Förbättrad laddningsfunktion: 

  Aktiverad för att ladda via USB även om enheten är PIN-låst. 

  Stöd omladdning från Lågt Batteri via USB AC.  

  Raderade bekräftelseskärmen för ”Ladda batteri?” vid laddning via USB AC. 

  Åtgärdade problem: 

  SD-kort kanske inte syns som en enhet när du är ansluten till en Mac. 

  Högtalare och mikrofon kommer kanske inte fungera när de är anslutna till en Windows 10. 

  REW fungerar inte vid filens slut 

  Att spola tillbaka till Stopp kommer inte längre att överskrida stopp-positionen.  

  Följande förbättringar har gjorts: 

  Ändrade ordningen på filer så att de alltid ska vara i ordningsföljden för Jobbnummer. 

  Stöd Bifogad Inspelning i MP3-format.Infoga inspelning och skriva över inspelning stöds inte. 

  Hoppa till början eller slutet av filen när du dubbelklickar på REW eller FF. 

  Ljud från skjutbrytaren kommer att minimeras när du lägger till Inspelning 

 •  

  2019-06-24

  Version 1.03

  Åtgärdat problem: 

  ”Brus” kan höras vid uppspelning. 

 •  

  2019-04-02

  Version 1.02

  Åtgärdat problem: 

  En fil kanske inte spelas upp korrekt med enheten eller i ODMS om den spelades in i VCVA-läge. 

 • 2018-04-04

  Nedladdning av ODMS R7

  Olympus Dictation Management System

 •  

  Webbinstallationsprogram för ODMS R7

  Diktamens- och transkriberingsmodul 

  För FRISTÅENDE installation 

  Standard singellicens krävs 

  Internetanslutning krävs vid installation av programvaran 

 •  

  Installationsfiler för ODMS R7

  Diktamens- och transkriberingsmodul 

  För användare som har köpt en volymlicens för fristående installation 

  Internetanslutning krävs endast vid nedladdning 

 •  

  ODMS R7 + SCP (systemkonfigurationsprogram)

  För ARBETSGRUPP-installation 

  Volymlicens krävs 

  Licens för SCP krävs 

  Inklusive: 

  Diktamens- och transkriberingsmodul för ODMS R7 

  Systemkonfigurationsprogram (SCP) och hjälpmedel 

  Drivrutiner för Ctitrix- och Terminal-tjänster 

 • DSS Player för MAC

  Enkel programvara för diktamenshantering och ljudtranskribering för Mac OS. 

  Obs: WiFi-funktionen hos DS-9500 stöds inte.

 •  
 •  
 • Jämförelse

  DS-9000 - DS-9500

  Ladda ner
 • Tekniska data

 • Instruktionsmanual

  Ladda ner
 • 2018-04-04

  Broschyr

  DS-9500

  Ladda ner
 • 2019-09-30

  Reklamblad

  DS-9000

  Ladda ner
 • Declaration of Conformity

  DS-9500

  Ladda ner
 •  

  DS-9000 

  Ladda ner