Contact Request

Dokumentation i endoskopisk verksamhet

Training

Dokumentation i endoskopisk verksamhet

event_image
För vem: Verksamhetschefer, klinikchefer, läkare och sjuksköterskor i endoskopi-verksamheter som är intresserade av kvalitetssäkring och standardisering av dokumentationen vid undersökningarna.

Denna kurs fokuserar på best practise gällande dokumentation och kvalitetssäkring av endoskopiska undersökningar. Några av ämnena som tas upp är:
- Hur kan vi börja mäta kvaliteten på våra skopier på ett enklare och mer standardiserat sätt?
- Hur kan vi kvalitetssäkra och standardisera endoskopiberättelserna?
- Hur påverkas vi av de nya europeiska riktlinjerna för endoskopisystem, som släpptes 2016?
- Hur lyckades man i Nederländerna med att samlas kring ett nationellt system, som möjliggör kontinuerlig benchmarking av skopisters prestanda?

Detta är exempel på frågor som kommer besvaras under kursens gång, som innehåller både intressanta föreläsningar och workshops.

Förhoppningen är att efter kursens gång kunna ta ett första steg mot en mer standardiserad och kvalitetssäker endoskopidokumentation i enlighet med de nya riktlinjerna.

Kursansvarig: Ludvig Korsfeldt, Olympus Sverige AB

Föredragshållare: Rolf Hultcrantz, Karolinska Universitetssjukhuset, Anna Forsberg, Capio S:t Görans sjukhus, Bo Erlandsson, SÄS, Daniel Sjöberg, Falu lasarett samt experter från Nederländerna

Ytterligare information: Ludvig Korsfeldt eller Karin Berglöf på Olympus Sverige AB, tel: 08-735 34 00, e-mail: ludvig.korsfeldt@olympus.se eller karin.berglof@olympus.se

Preliminär agenda

Dag 1

  • rapporteringssystem för endoskopisk verksamhet - nya europeiska riktlinjer
  • kvalitetsparametrar för koloskopi
  • erfarenheter från Södra Älvsborgs sjukhus gällande IT-baserad dokumentation på endoskopienheten
  • strukturerar terminologi och bilddokumentation

Dag 2

  • från papper till ettor och nollor. Digitaliseringen av endoskopidokumentationen i Nederländerna
  • trans.IT-projektet. Hur bra presterar vår enhet i förhållande till rikssnittet?
  • ett nationellt initiativ för att standardisera endoskopiberättelsen
  • workshop
  • gemensam genomgång av utfall från workshops

Contact and Support

What Can We Help You With?

Contact Us

Whether you’re looking for answers, would like to solve a problem, or just need to get in touch, you can contact us right here.

To Contact Form

Event Calendar

Find out more about our certified international medical expert training courses in over 25 reference centers across 13 countries in Europe.

To our Trainings and Events

Media Center

Discover our Media Center for further information about our products and services, such as brochures, documents, images, and videos.

To our Media Center

This site is intended for residents of European Countries, as well as Middle East and Africa only. Approved product indications, registrations, and presentations may differ between countries. For any other country, visit our company's global website at www.olympus-global.com or the company website for your country for information about the availability of our products where you live and to obtain the most current registration details and approved product label.