Contact Request

NBI-kurs

Training

NBI kurs - utbildning av hela kliniken på hemmaplan

event_image
För vem: Öron-näsa-hals-läkare

NBI (Narrow Band Imaging) är en teknik som sedan länge använts inom endoskopin och som på senare år visat sig vara till stor nytta även inom öron-näsa-hals. Tekniken påvisar tydligt tidiga förändringar i slemhinnan, vilket förenklar arbetet att diagnostisera och behandla dessa i tid.

Under denna kurs tittar vi på NBI som hjälp vid undersökning och behandling av tumörer i larynx och de övre luftvägarna.

Kursansvarig: Johan Lundholm, Olympus Sverige AB

Föredragshållare: Dr Elin Marsk, specialistläkare ÖNH, Gunnar Björck, överläkare foniatri, KS Solna

Tid: Kursen anordnas på begäran. Fyll i ditt intresse via länken nedan

Ytterligare information: Johan Lundholm, Olympus Sverige AB, tel: 08-735 34 00, e-mail: johan.lundholm@olympus.se

Kursinnehåll

Kursinnehåll:

  • ELS-riktlinjer för diagnostik och kirurgisk behandling av tidig larynxcancer. Diagnostiska hjälpmedel förr och nu
  • nya hjälpmedel: Vad är NBI? Förklaring av tekniken och inom vilka områden det har använts hittills
  • studie NBI och HDTV inom cancer i larynx/orofarynx/hypofarynx, NBI och HDTV
  • erfarenhet av användning av NBI inom ÖNH på Karolinska sjukhuset. Bilder och filmer, för- och nackdelar, svårigheter

Contact and Support

What Can We Help You With?

Contact Us

Whether you’re looking for answers, would like to solve a problem, or just need to get in touch, you can contact us right here.

To Contact Form

Event Calendar

Find out more about our certified international medical expert training courses in over 25 reference centers across 13 countries in Europe.

To our Trainings and Events

Media Center

Discover our Media Center for further information about our products and services, such as brochures, documents, images, and videos.

To our Media Center

This site is intended for residents of European Countries, as well as Middle East and Africa only. Approved product indications, registrations, and presentations may differ between countries. For any other country, visit our company's global website at www.olympus-global.com or the company website for your country for information about the availability of our products where you live and to obtain the most current registration details and approved product label.