Du verkar vara på denna site med Internet Explorer 6. Den webbläsaren är nu inaktuell.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Användarrättigheter

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Copyright © 2012 Olympus Europa Holding GmbH.

Alla rättigheter förbehålles. Samtliga informationer som finns på denna webbsida täcks av upphovsrätt och/eller lagen om varumärkesskydd.

Olympus Europa Holding GmbH är ett bolag med begränsad ansvarighet enligt tysk lagstiftning med säte i Hamburg, Tyskland. Olympus Europa Holding GmbH är registrerat under nr. HRB 10554 och ägnar sig åt handel med optiska instrument, kontorsmaskiner och produkter i anslutning därtill. Identifieringsnummer för mervärdesskatt: DE118673662. Verkställande direktör: Stefan Kaufmann

Användningsvillkor

Den här webbplatsen är endast avsedd för boende i Europeiska unionen, Ryssland, Mellanöstern och Afrika. Godkända produktangivelser, registreringar och presentationer kan variera mellan olika länder. För andra länder, besök företagets globala webbplats på www.olympus-global.com eller företagswebbplatsen. Här hittar du landsspecifik information om tillgängligheten för våra produkter där du bor samt den senaste registreringsinformationen och godkända produktetiketten.

Gällande lagstiftning

Webbsidorna innehåller informationer om produkter som kan men inte nödvändigtvis är tillgängliga i olika länder, och, ifall det behövs, kan ha fått försäljningstillstånd eller godkännande från regeringens kontrollorgan för olika användningsområden och begränsningar i olika länder. Varje land har specifika lagar, restriktioner och medicinsk praktik, vilka styr meddelande av medicinska eller andra informationer angående medicinska produkter på internet. Ingenting på dessa webbsidor bör tolkas som påkallande eller promotion av vilken som helst produkt, inte heller som visning av vilken som helst produkt som inte är godkänd enligt lagar och regler av det land där läsaren är bosatt.

Aktualisering av användningsvillkor

Olympus Europa Holding GmbH lämnar informationer på denna server som en offentlig tjänst för sina kunder och det förbehåller sig rätten att förändra innehållet utan föregående varsel. Olympus Europa Holding GmbH ansvarar inte för exakthet, fullständighet och/eller pålitlighet av innehållet av här angivna informationer. Genom att gå in på denna webbsida samtycker du till de användningsvillkor som definieras nedan.

Ansvarsbegränsning

Denna webbsida tillhandahålls ”som den är” och det kan hända att den utvidgas, får tillägg och aktualiseras. Trots att Olympus strävar med all sin kraft att förse allmänheten med korrekta och uppdaterade informationer, garanterar det inte eller tar inget ansvar för att webbsidornas innehåll är korrekt och aktuellt, det tar inte heller ansvar för fel, utelämningar eller potentiellt föråldrande av informationerna. Olympus är särskilt inte ansvarigt för innehållet av vilken som helst sida dit denna webbsida länkar. Olympus tar vidare inte ansvar för skador eller virus som kan drabba din datorutrustning eller annan egendom som följd av tillgång till, användning eller nedladdning av innehållet från denna webbsida.

Varumärken och registrerade varumärken

Namn på samtliga produkter eller tjänster som anges på denna webbsida är varumärken eller registrerade varumärken av deras respektive ägare. Denna webbsida och samtliga uppgifter, text, bilder, video och audio som den innehåller, är avsedda endast till privat och okommersiellt bruk. Genom att offentliggöra dem på denna webbsida tillhandahåller vi ingen licens till användning av den patentskyddade logon, servicemärken eller varumärken. Alla här lämnade informationer kan du fritt kopiera, spara samt skriva ut kopior på dessa för personligt bruk, bolaget Olympus Europa Holding GmbH behåller dock upphovsrätten till alla medier inklusive text, grafik och fotografier. Det är inte tillåtet att distribuera, utbyta, ändra på, sälja eller överföra vilka som helst informationer från denna webbsida. Om inte annat anges är allt material på denna webbsida skyddat av upphovsrätt och det kan inte användas till kommersiella eller offentliga ändamål utan föregående skriftliga medgivande av bolaget Olympus Europa Holding GmbH. Det är inte heller tillåtet att utan föregående skriftliga medgivande av bolaget Olympus Europa Holding GmbH länka eller „spegla“ vilken som helst del av denna webbsida.

Integritetsskydd

Olympus Europa GmbH respekterar förtroligheten av vilka som helst personliga uppgifter som lämnas av besökare till denna webbsida. Detaljerna finns i vår Integritetspolicy.