Du verkar vara på denna site med Internet Explorer 6. Den webbläsaren är nu inaktuell.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Sekretess

Sekretesspolicy

1. Inledning

Vi är Olympus Europa SE & CO. KG (Amsinckstr. 63, 20097 Hamburg, Tyskland). ”Vi/vår/oss” hänvisar i samtliga fall till Olympus Europa SE & CO. KG.

”Personuppgifter” definieras som information som är kopplad till dig personligen, exempelvis namn, e-postadress och postadress.

Läs igenom följande sekretessbestämmelse så att du förstår hur vi använder de av dina personuppgifter som vi registrerar. Läs igenom denna sekretessbestämmelse innan du överlämnar personuppgifter till oss. Du måste inte lämna ut några personuppgifter till oss när du besöker webbplatsen.

Kontaktaom du har några frågor om denna sekretessbestämmelse.

Den här sekretessbestämmelsen kanske uppdateras vid vissa tidpunkter. Datumet för den senaste revisionen visas på den här sidan. Läs därför denna sekretessbestämmelse varje gång du är i begrepp att överlämna personuppgifter.

2. När registrerar vi uppgifter?

Vi registrerar personuppgifter från dig när du gör något av följande på webbplatsen:

 • loggar in för att beställa varor eller tjänster
 • söker jobb hos oss eller något av våra dotterbolag (läs vår separata sekretessbestämmelse som kräver ditt godkännande innan du kan använda vårt onlineverktyg för ansökningar)
 • skickar några förfrågningar online eller
 • i samband med Cookies och andra tekniker.

3. Vilka av dina personuppgifter registrerar vi?

Vi registrerar följande personuppgifter när du loggar in:

 • ditt namn
 • din postadress
 • ditt telefonnummer
 • din e-postadress
 • andra personuppgifter som är kopplade till din jobbansökan (läs våra separata sekretessbestämmelse som kräver ditt godkännande innan du kan använda vårt onlineverktyg för ansökningar)
 • andra personuppgifter som du frivilligt delar med oss
 • användningsdata kopplade till Cookies och andra tekniker.

4. Vad gör vi med dina personuppgifter?

När du överlämnar dina personuppgifter till oss enligt ovan, använder vi dem för att:

 • expediera dina beställningar av varor och tjänster
 • kommunicera med dig om beställningarna, samt skicka information om senaste nytt eller särskilda erbjudanden som kan vara intressanta för dig ifall du inte uttryckligen tackat nej till sådan information
 • besvara dina förfrågningar samt skicka information om senaste nytt eller särskilda erbjudanden som kan vara intressanta för dig ifall du inte uttryckligen tackat nej till sådan information
 • hantera din jobbansökan och kommunicera med dig om den
 • uppfylla syftena som anges under Cookies och andra tekniker.

5. Vem skickar vi dina personuppgifter till?

De personuppgifter som du lämnat till oss via internet kanske vi skickar vidare till andra medlemmar i vår företagsgrupp. I övrigt överlämnar vi dina personuppgifter endast till myndigheter och polis, juridiska efterträdare till vårt företag och de av våra leverantörer som fått i uppdrag av oss att bearbeta uppgifterna.

6. Internationell överföring av personuppgifter

Internet är en global företeelse. Därför är det oundvikligt att personuppgifter överförs över nationsgränser när internet används för att registrera eller bearbeta dem. Genom att du navigerar på webbplatsen och lämnar dina personuppgifter till oss godkänner du att detta sker.

7. Cookies och andra tekniker

När du använder webbplatsen, våra onlinetjänster, interaktiva applikationer, e-postnyheter och marknadsföring sparar vi information på hårddisken i din dator i form av s.k. cookies (en liten textfil eller enkel GIF-bild). Cookies ger oss möjlighet att anpassa webbsidorna efter dina intressen och önskemål. Till exempel kan en cookie innehålla information om webbsidorna som du besökt, så att vi får möjlighet att anpassa ditt nästa besök. Men cookies ger oss ingen möjlighet att komma åt resten av innehållet i din dator.

Vi använder också andra tekniker för att analysera resultatet av våra marknadsföringskampanjer, exempelvis webbfyrar och spårningspixlar. Teknikerna används även av tredje part som får hjälp att se vart besökarna går när de lämnar vår webbplats och vad de är intresserade av. Tredje part kan då använda information om ditt besök på den här webbplatsen och andra webbplatser för att förbättra sina egna produkter och tjänster, samt erbjuda varor och tjänster som är intressanta för dig. Om du vill ha mer information om detta och hur du kan förhindra sådan användning av tredje part, klicka här .

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att radera cookies eller få en varning innan en cookie sparas på din hårddisk. Mer detaljer finns i anvisningarna eller hjälpen för din webbläsare. Om du någon gång vill inaktivera cookies som vi lämnar på din dator, kanske vissa tjänster eller funktioner på webbplatsen inte längre är tillgängliga för dig.

8. Länkning till andra webbplatser

Webbplatsen innehåller hyperlänkar till webbplatser som drivs av tredje part. Dessa webbplatser har egna sekretessbestämmelser, och vi rekommenderar att du läser igenom dem. De reglerar användningen av personuppgifter som du överlämnar genom att besöka den här webbplatsen. Vi tar inget ansvar och lämnar inga garantier för sekretesshanteringen på dessa webbplatser, och du använder webbplatserna helt på egen risk.

9. IP-adresser

Vi spårar besökstrender eftersom vårt mål är att sprida informationen på webbsidorna så effektivt som möjligt. Vår server sammanställer loggfiler med uppgifter om exempelvis IP-adressen (Internet Protocol) hos ditt nätverk, vilka sidor som begärts och hur länge besöket pågår. Vi använder analysprogramvara för att skapa rapporter som hjälper oss se hur vi kan förbättra din upplevelse av webbplatsen. I webbanalysen använder vi IP-adressen i avidentifierad form. Loggfilerna raderas regelbundet. En IP-adress är en sifferserie som tilldelats din dator av din internetleverantör. IP-adressen behövs för att komma åt internet.

10. Dina rättigheter kopplade till dina personuppgifter

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter om dig som vi lagrat och begära rättelser. Vi ber dig skicka din förfrågan till den dataskyddsansvariga på. Vi vidtar rimliga åtgärder för att skicka, korrigera eller radera personuppgifterna om dig i våra register.

Du har också rätt att när som helst avvisa användningen av dina personuppgifter. Meddela oss då via vår kontaktadress eller den e-postadress som anges ovan.

Juli 2016
Olympus Europa SE & CO. KG
Dataskyddsansvarig