Du verkar vara på denna site med Internet Explorer 6. Den webbläsaren är nu inaktuell.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Arbeta hos Olympus

Vi förväntas oss mycket och du kan förvänta dig detsamma av oss

Olympus erbjuder en modern arbetsmiljö och attraktiva villkor:

En miljö utmärkt av nivåhierarkier och snabba beslutsfattande processer. Vi lägger stort värde på en samarbetande gruppkänsla där alla tar ansvar för varandra och där man stöttar varandra. Öppenhet, förtroende, professionalism och dialog är grunden till vårt samarbete.

En inställning för gemensamt ansvar ses i alla handlingar. Detta säkerställer att alla våra handlingar är tydliga: auktoritära och följer etiska riktlinjer såväl som transparens och rimlighet. En annan konsekvens av denna inställning är ett unikt åtagande mot socialt ansvar, vare sig det handlar om barnomsorg eller sociala och medicinska initiativ.

Vi uppskattar våra anställda som människor som ger Olympus personlighet och karaktär och som är vår garanti för kommersiella framgångar. På grund av detta är åsikter och bidrag från våra anställda extremt viktiga för oss – att anamma en löpande inlärningsprocess idag är det enda sätt som kan säkerställa framgångar i framtiden med banbrytande lösningar.

Potential för personlig karriärutveckling. Vi ger plats för idéer, tilldelar ansvar från ett tidigt skeende och läger stor fokus på vidareutbildning. Vi vill att du systematiskt ska utveckla och utöka dina egna individuella färdigheter och professionella expertis, så att du kan forma din egen personliga karriärbana De med ledningspotential bjuds in att delta i vårt internationella ledningsutvecklingsprogram.

Prestationsrelaterad lön. Vi har höga förväntningar på förmågan och viljan hos våra medarbetare att prestera och erbjuder därför många möjligheter till ytterligare utveckling och motsvarande ekonomiska belöningar. Vårt provisionssystem är till exempel nära kopplat till uppfyllande av mål och årliga utvecklingssamtal.