Du verkar vara på denna site med Internet Explorer 6. Den webbläsaren är nu inaktuell.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Ledning

Styrelse

Styrelsen ansvarar för Olympus Europa SE & Co. KG och sköter dess dagliga verksamhet. Den är skyldig att följa företagets intressen och öka dess värde på lämpligt sätt. Styrelsen och företagsledningen har sitt säte i Olympus Europa Management SE i Hamburg, Tyskland. Styrelsen består av fem verkställande direktörer:

 • Stefan Kaufmann

  Executive Managing Director

 • Frank Drewalowski

  Managing Director, Medical Systems Division and Micro Imaging Solutions Division

 • Matthias Jakob

  Managing Director för Olympus Europa Holding GmbH

 • André Roggan

  Executive Managing Director och styrelseordförande för Olympus Surgical Technologies Europe

 • Michael Speiser

  Managing Director (vd), Scientific Solutions Division

 • Akihiro Taguchi

  Senior Executive, Chief Sales Officer, Olympus Corporation, Japan

Företagsledning

Företagsledningen ansvarar för verksamheten i Olympus Europa SE & Co. KG. Den ansvarar för verksamheten inom de ramar som ställts av SE & Co. KG, i tätt samarbete med styrelsen och är engagerad i allt beslutsfattande av fundamental betydelse för företaget. Företagsledningen består av följande personer:

Stefan Kaufmann
Nadine Jacobi
Dr Joachim Seeler
Yasuo Takeuchi