Du verkar vara på denna site med Internet Explorer 6. Den webbläsaren är nu inaktuell.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Företagets samhällsansvar

Att bidra till samhället genom att verka i harmoni med omgivningen

Som en del av vår företagsfilosofi, lägger vi stor vikt vid att ha en ansvarsfull verksamhet. Olympus strategi för samhällsansvar (CSR) är baserad på principen »Att bidra till samhället genom att verka i harmoni med omgivningen». Denna strategi kan delas in i fyra fokusområden:

  • Sjukvård och hälsa
  • Kultur och konst
  • Vetenskap och teknik
  • Miljömanagement

Olympus stödjer internationella projekt som positiv bidrar till samhället inom dessa områden. Mer information om de projekt vi stödjer finns på sidorna nedan.

Lokalt engagemang

Olympus har 34 dotterbolag i Europa, Mellanöstern och Afrika. För att bidra till alla dessa platser har Olympus även åtagit sig att främja lokala och regionala initiativ, både genom att stödja lokala projekt och genom att uppmuntra våra medarbetares engagemang i volontärverksamhet. Om du vill veta mer om våra lokala projekt går du till initiativ för lokalt engagemang.

Mer information om Olympus filosofi Social IN finns i vår globala CSR-rapport, som du kommer åt genom att klicka på länken till höger.