Du verkar vara på denna site med Internet Explorer 6. Den webbläsaren är nu inaktuell.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Uttalande om kultur

Uttalande om kultur

Vi främjar en rättvis, ärlig och resultatbaserad företagskultur. Vårt ”Uttalande om kultur” definierar vår ledstjärna:

Våra kunder ligger i fokus för vår uppmärksamhet

 • Vi befinner oss nära våra kunder och förstår deras behov.
 • Vi har en stark lokal närvaro för att säkerställa att vi kan reagera snabbt.
 • Vi strävar efter att erbjuda de bästa produkterna, tjänsterna och lösningarna för våra kunder.
 • Vi inriktar oss på att vara våra kunders mest attraktiva partner inom alla våra affärsområden.

Vi respekterar, utvecklar och investerar i våra medarbetare

 • Vi tar hand om våra anställda och främjar deras tillväxt, hälsa och utveckling.
 • Vi stödjer varandra i en öppen, respektfull och opolitisk atmosfär.
 • Vi främjar en kultur av ärlighet och tillit. Vi lyssnar på våra medarbetare.
 • Vi respekterar kulturella och regionala skillnader - mångfald är en viktig del i vår framgång.

Vi strävar efter operationell effektivitet

 • Vi är öppna för förändringar och uppmuntrar till snabba beslut.
 • Vi tar oss ständigt an nya utmaningar, utvärderar resultat och strävar efter att förbättra.
 • Vi uppmuntrar våra anställda att ta ansvar, belönar goda resultat och visar tydligt vår uppskattning.
 • Vi använder oss av den senaste tekniken för att leverera bästa support till våra kunder och anställda.

Grunden för vårt Uttalande om kultur är den globala Corporate Filosofi Social IN som tillhandahåller ett etiskt ramverk för företagets roll i samhället och för miljön:

INblandning: Social inblandning
INtegritet: Respekt för höga etiska normer
INnovation: Skapa ett innovativt värde

Vill du ha mer information om vår globala Corporate Philosophy Social IN kan du klicka här .