Du verkar vara på denna site med Internet Explorer 6. Den webbläsaren är nu inaktuell.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Kvalitetshantering

Kvalitetshantering på Olympus

Olympus är känt för sina högkvalitativa produkter och tjänster. För att säkerställa att detta utmärkta rykte behålls i framtiden har Olympus sedan 1997 arbetat med ett kvalitetshanteringssystem i linje med internationella standarder som sedan kontinuerligt utvecklats och förbättrats.

Optimering av de kvalitetskrav vi redan har uppnått utgör grunden för alla innovationer och är viktig för att uppfylla kundernas krav och nå kommersiell framgång. Optimeringen av affärsprocessen på alla nivåer är en viktig grundsten i arbetet att uppnå kvalitetsmålen. Processorientering är också en grundläggande strategi för internationella kvalitetsstandarder och därmed viktigt för alla ytterligare verksamheter och åtgärder avsedda att öka prestandan och effektiviteten i hela organisationen.

Olympus Europa SE & CO. KG och dess dotterbolag är certifierade enligt EN ISO 9001. Hämtningsbart certifikat
Certificate for download

Olympus är certifierade inom fältet för medicinska system och life science enligt EN ISO 13485, som baseras på ISO 9001. Detta anammas självklart utöver de specifika kraven för medicinska produkter. Hämtningsbart Certificate for download

Effektiviteten hos Olympus kvalitetshanteringssystem är under ständig övervakning och genomgår en årlig revision av en oberoende certifieringsmyndighet.