Du verkar vara på denna site med Internet Explorer 6. Den webbläsaren är nu inaktuell.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Etisk kod

Etisk kod

De riktlinjer, principer och värderingar som anges i vår kod för etiskt och affärsmässigt uppträdande förstärker vår strävan att agera med integritet och professionalism i alla våra verksamheter. Genom att skapa en etisk kod får vi ett ramverk som kan hjälpa oss att styra vårt beteende och vårt beslutsfattande så att vi håller högsta möjliga etiska standard i vår organisation.

Med införandet av EthicsLine har Olympus Europa Group skapat en infrastruktur som gör det möjligt för anställda och affärspartners att anonymt rapportera överträdelser av Olympus etiska principer. På detta sätt kan Olympus i Europa genomföra sina affärer på ett hederligt, korrekt och etiskt sätt och i full överensstämmelse med alla tillämpliga regler och lagar, inklusive antikorruptionslagstiftning.

  • EthicsLine

    EthicsLine finns tillgänglig för alla anställda, och även för Olympus affärspartners, som behöver begära bistånd eller rapportera potentiell etisk kränkning.

  • Mutor och korruption

    Olympus Europa Group har antagit en nolltolerans mot mutor och korruption och strävar efter att driva verksamheten utan att använda korrupta metoder eller mutor för att skaffa sig orättvisa fördelar.