Sekretessmeddelande

Din integritet och dina personuppgifters säkerhet är mycket viktig för oss. Därför gör vi följande sekretessmeddelande tillgängligt för dig för att ge dig transparent information enligt EU:s allmänna förordning (EU 2016/679) - BRP:

 • Vem bearbetar dina uppgifter
 • Varför är bearbetningen av dina uppgifter är viktig för oss
 • Vilka uppgifter bearbetar vi
 • När vi bearbetar dina uppgifter och
 • Dina rättigheter om behandling av dina uppgifter

Vänligen läs detta integritetsmeddelande noga. För mer information om användning av cookies på våra hemsidor, se vår Cookie-policy.

1. Kontaktuppgifter

Om du vill veta kontaktuppgifter till den registeransvarige för denna webbplats, se vår imprint.

Kontakta vår Group Data Protection Officer genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@olympus-europa.com

2. Allmän information om bearbetning av dina uppgifter

Personuppgifter samlas endast in och bearbetas av oss om det är nödvändigt för att ge en funktionell och bekväm hemsida, samt att förse dig med vårt innehåll och våra tjänster.

Vi bearbetar dina uppgifter endast och i den mån detta är tillåtet enligt nationell och europeisk lagstiftning. De rättsliga grunder som bearbetningen utförs enligt förklaras efter enskilda fall nedan. Vi förklarar också varför vi bearbetar dina uppgifter och i vilka situationer/tjänster det gäller.

Dina uppgifter kommer att lagras tills det att syftet med lagringen inte längre gäller. I vissa fall ordinerar europeiska eller nationella föreskrifter, lagar eller andra kontrakt som vi är skyldiga att följa en längre eller kortare lagringsperiod. Uppgifterna kommer då att tas bort vid utgången av denna period. Mer information kan hittas för enskilda fall nedan.

3. Bearbetning av dina uppgifter

3.1 Besök till vår hemsida och skapandet av loggfiler

Varje gång du besöker vår hemsida samlar vårt system automatiskt in data och information från din dator. Vi samlar in följande uppgifter:

 • IP-adress
 • Webbläsartyp/-version
 • Enhet
 • Operativsystem
 • Datum och tid för åtkomst
 • Land
 • Språk

Dessa uppgifter sparas även i loggfilerna i vårt system.

De ovannämnda uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter. Det är nödvändigt att våra system temporärt lagrar användarnas IP-adress så att webbplatsen kan levereras till din dator. Din IP-adress måste förbi lagrad under respektive användning av hemsidan. Lagringen i loggfiler stöder därför hemsidans funktioner. Vi använder även dessa uppgifter för att optimera vår hemsida och förbättra säkerheten i våra IT-system. Uppgifterna kommer inte att användas i marknadsföringssyfte i detta sammanhang. Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av uppgifter och loggfiler är artikel 6 para. 1 lit. f BRP.

Uppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt för att uppnå syftet med insamlandet. Uppgifterna som krävs för hemsidans funktioner kommer att raderas efter respektive session har avslutats. Alla andra uppgifter kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Insamlandet av uppgifter för tillhandahållande av hemsidan och lagring av uppgifter i loggfiler är nödvändiga för driften av wepplatsen.

3.2 Registrering

På vår hemsida erbjuder vi dig möjligheten att registrera dig för olika tjänster. För ytterligare detaljer om vissa registreringsplattformar, se rullgardinsrutorna nedan.

Registrering för att skapa en profil (anmälan)

För att skapa en personlig profil på våra webbplatser måste du fylla i vissa uppgifter i ett inmatningsfönster. De inmatade uppgifterna överförs till oss och lagras av oss och kommer överföras till andra av Olympus group-enheter inom Europa. Följande uppgifter måste samlas in vid registreringsprocessen:

 • Hälsningsfras
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Momsregistreringsnummer för Italien
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Land
 • Telefon
 • E-post
 • Lösenord
 • Avtal/medgivande för användarvillkor (MyOlympus)

I kontoinställningarna och på vissa webbplatser kan du även ge annan frivillig profilinformation, som:

 • Titel
 • Företag
 • VAT
 • Extra adress
 • Region
 • Faxnummer
 • Födelsedag
 • Företag
 • Bild
 • Produktregistrering (inköpsdatum och serienummer för enheten)
 • Prenumeration på nyhetsbrev

Registrering krävs för att fullgöra ett avtal i vilket du är en part, artikel 6 para. 1 b) BRP verkar som rättslig grund. Vi använder dina uppgifter för att hantera dina produktregistreringar och koppla dem till ditt konto om du väljer att lämna ut denna information till oss. Observera att vid en lyckad registrering du kan också logga in på andra plattformar, som MyOlympus-Community, vår onlinebutik eller Test & Wow-plattformen, därför kanske du måste lämna ytterligare uppgifter när du loggar in första gången.

Dina uppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades in. Detta gäller uppgifter i samband med avtal, om dessa inte längre är nödvändiga för fullgörandet av kontraktet. Vi kan vara avtalsenligt eller juridiskt skyldiga att lagra uppgifter även efter uppsägning av kontraktet (t.ex. för skatteändamål).

Du kan avregistrera dig när som helst. Du kan ändra dina sparade uppgifter när som helst genom att ändra dina inställningar på profilsidan. Om uppgifterna är nödvändiga för fullgörandet av ett kontrakt, eller för utförandet av åtgärder innan kontrakt skrivs, kan endast en tidig radering utföras, om kontraktsenliga eller juridiska åtaganden tillåter dylik radering.

Registrering för att skapa en profil (anmälan) för MyOlympus tjänster

För att skapa en personlig profil på våra webbplatser måste du fylla i vissa uppgifter i ett inmatningsfönster. De inmatade uppgifterna överförs till oss och lagras av oss och kommer överföras till andra av Olympus group-enheter inom Europa. Följande uppgifter samlas in vid registreringsprocessen:

 • Hälsningsfras
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Smeknamn
 • E-post
 • Land
 • Lösenord
 • ”Im not a robot”-kontroll
 • Avtal/medgivande för användarvillkor (MyOlympus)

I kontoinställningarna och på vissa webbplatser kan du även ge annan frivillig profilinformation, som:

 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Telefonnummer
 • Födelsedag
 • Bild
 • Avatar
 • Produktregistrering (inköpsdatum och serienummer för enheten)
 • Ytterligare information kan klickas i avseende din produkt och tjänst gällande intressen
 • Innehåll för en offentlig profil/setcard inklusive text och bilder
 • Prenumeration på nyhetsbrev

Registrering krävs för att fullgöra ett avtal i vilket du är en part, artikel 6 para. 1 b) BRP verkar som rättslig grund. Vi använder dina uppgifter för att hantera dina produktregistreringar och koppla dem till ditt konto om du väljer att lämna ut denna information till oss. För ytterligare information, se avtalsenliga "Användarvillkor” hos MyOlympus.

Observera att vid en lyckad registrering du kan också logga in på andra plattformar, som MyOlympus-Community, vår onlinebutik eller Test & Wow-plattformen, därför måste du lämna ytterligare uppgifter när du loggar in första gången.

Dina uppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades in. Detta gäller uppgifter i samband med avtal, om dessa inte längre är nödvändiga för fullgörandet av kontraktet. Vi kan vara avtalsenligt eller juridiskt skyldiga att lagra uppgifter även efter uppsägning av kontraktet (t.ex. för skatteändamål).

Du kan avregistrera dig när som helst. Du kan ändra dina sparade uppgifter när som helst genom att ändra dina inställningar på profilsidan. Du kan även återkalla medgivandet som du gav under registreringen när som helst. Om uppgifterna är nödvändiga för fullgörandet av ett kontrakt, eller för utförandet av åtgärder innan kontrakt skrivs, kan endast en tidig radering utföras, om kontraktsenliga eller juridiska åtaganden tillåter dylik radering.

Registrering för deltagande i ett evenemang/en MyOlympus-tjänst

För att delta i ett evenemang som promotas genom MyOlympus-community måste du fylla i ett inmatningsfönster. De inmatade uppgifterna överförs till oss och lagras av oss och kommer överföras till andra av Olympus group-enheter inom Europa. Följande uppgifter samlas in vid registreringsprocessen:

 • Hälsning (kön) - obligatoriskt
 • Förnamn - obligatoriskt
 • Efternamn - obligatoriskt
 • E-post - obligatoriskt
 • Telefon - tillval
 • Företag - tillval
 • Land - tillval
 • Stad - tillval
 • Gata - tillval
 • Husnummer - tillval
 • Postnummer - tillval

Den rättsliga grunden för att bearbeta uppgifter i detta avseende är artikel 6 para. 1 lit. a BRP.

Dina uppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades in. Detta gäller uppgifter i samband med avtal, om dessa inte längre är nödvändiga för fullgörandet av kontraktet. Vi kan vara avtalsenligt eller juridiskt skyldiga att lagra uppgifter även efter uppsägning av kontraktet (t.ex. för skatteändamål).

Registrering för utbildning

För att registrera dig till en erbjuden medicinsk utbildning på vår webbplats måste du fylla i ett inmatningsfönster, eller, om du redan har fyllt i en innan, måste du logga in på ”My Olympus” utbildningsprofil. De inmatade uppgifterna överförs till oss och lagras av oss, och en ”MyOlympus” utbildningsprofil skapas för dig. Uppgifterna kommer att behandlas av vår kontraktsenliga service partner (för ytterligare information, se kapitel 5 nedan). Följande uppgifter samlas in vid registreringsprocessen:

 • Hälsningsfras
 • Namn
 • Inloggning
 • Lösenord
 • Språk
 • Yrke/funktion
 • Avdelning
 • Sjukhus/praktik/företag
 • Adress
 • Postnummer
 • Stad
 • Land
 • Dessutom kan du lägga till ytterligare frivilliga uppgifter, som akademisk titel
 • Verksamhetsområde
 • Position
 • Telefonnummer

Vi tilldelade registreringstjänsten till Haufe-Umantis AG.

Vi använder dina uppgifter till:

 • Behandla din förfrågan för en utbildning och kontakta dig för organisatoriska skäl

Innan registrering skett ber vi dig att lämna ditt medgivande till behandling av dina uppgifter av Olympus, och länken till denna sekretesspolicy (genom att infoga en hyperlänk). Om du ger ditt medgivande är den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna artikel 6 para. 1 a) BRP. Dessutom krävs registrering för att fullgöra ett avtal i vilket du är en part, därav verkar artikel 6 para. 1 b) BRP som ytterligare en rättslig grund eftersom vi använder dina uppgifter för att registrera dig för vissa utbildningar.

Dina uppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades in. Detta gäller uppgifter i samband med avtal, om dessa inte längre är nödvändiga för fullgörandet av kontraktet. Vi kan vara avtalsenligt eller juridiskt skyldiga att lagra uppgifter även efter uppsägning av kontraktet (t.ex. för skatteändamål).

3.3 Lämna in en ansökan

För att lämna in en ansökan till oss via vår webbplats måste du ange dina uppgifter i ett inmatningsfönster (ingen registrering krävs) och klicka på skicka. De inmatade uppgifterna överförs till oss och lagras av oss. Uppgifterna kommer att behandlas av vår kontraktsenliga service partner (för ytterligare information, se kapitel 5 nedan).

Följande uppgifter samlas in vid registreringsprocessen:

 • Hälsningsfras
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress eller inloggning
 • Lösenord
 • Användarspråk
 • Ansökningsbrev och CV
 • ”Hur fick du höra talas om oss?”
 • Frigörande av uppgifter – Möjlighet att kryssa i ”Jag godkänner att mina uppgifter lagras om min ansökan inte godkänns och bli meddelad om framtida lediga tjänster” och ”Jag vill att mina uppgifter raderas när föreliggande ansökan har slutförts”

Innan ansökan är slutförd ber vi dig att lämna ditt medgivande till behandling av dina uppgifter av oss och ge dig ett meddelande om denna sekretesspolicy (implementera en hyperlänk till denna sekretesspolicy). Om du ger ditt medgivande är den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna artikel 6 para. 1 a) BRP. Dessutom krävs bearbetning av dina uppgifter för utomobligatoriska åtaganden, därav verkar artikel 6 para. 1 b) BRP som extra rättslig grund.

Vi tilldelade registreringstjänsten till Haufe-Umantis AG.

Dina uppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades in. Detta gäller uppgifter i samband med avtal, om dessa inte längre är nödvändiga för fullgörandet av kontraktet. Vi kan vara avtalsenligt eller juridiskt skyldiga att lagra uppgifter även efter uppsägning av kontraktet (t.ex. för skatteändamål). Vilka lagringsperioder som gäller här måste bestämmas individuellt för respektive kontrakt och avtalsparter.

Du kan avregistrera dig när som helst. Du kan ändra dina sparade uppgifter när som helst. Du kan även återkalla medgivandet som du gav under registreringen när som helst. Om uppgifterna är nödvändiga för fullgörandet av ett kontrakt, eller för utförandet av åtgärder innan kontrakt skrivs, kan endast en tidig radering utföras, om kontraktsenliga eller juridiska åtaganden tillåter dylik radering.

3.4 E-post marknadsföring

Med ditt medgivande kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev på våra webbplatser, med vilka vi informerar dig om våra aktuella intressanta erbjudanden.

I allmänhet använder vi en så kallad dubbel registreringsprocedur om du vill registrera dig för vårt nyhetsbrev. Detta innebär att efter din registrering kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till din angivna e-postadress där vi ber dig att bekräfta att du verkligen vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering kommer dina uppgifter raderas automatiskt. Dessutom lagrar vi ditt födelsedatum för registrering och bekräftelse. Syftet med detta förfarande är att bevisa din registrering, och, vid behov, för att reda ut ett eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

En registrering till ett MyOlympus-konto är obligatoriskt för att få nyhetsbrev från konsumentproduktavdelningen. Inmatning av andra separat markerade uppgifter, t.ex. ”Mina intressen”, är frivillig och används för att rikta oss mot dig personligen. Efter din bekräftelse vi kommer att spara din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för att bearbeta uppgifter i detta avseende är artikel 6 para. 1 lit. a BRP. Dessutom krävs bearbetning av dina uppgifter för utomobligatoriska åtaganden, därav verkar artikel 6 para. 1 b) och f) BRP som en ytterligare rättslig grund eftersom bearbetningen av dina uppgifter krävs för att förse dig med nyhetsbrevet.

Du kan återkalla ditt medgivande till att erhålla nyhetsbrevet när som helst och avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan deklarera ditt återkallande genom att klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev, eller genom att skicka ett meddelande till de kontaktuppgifter som anges på imprint.

Observera att vi utvärderar ditt användarbeteende när vi skickar nyhetsbrevet. För denna utvärdering innehåller e-postmeddelandena så kallade web beacons, eller trackingpixels, vilket utgör bildfiler med en pixel som sparas på vår webbplats. För utvärderingarna länkar vi de uppgifter som vi bearbetat och web beacons med din e-postadress och ett individuellt ID. Länkar i nyhetsbrevet innehåller också detta ID. Med de erhållna uppgifterna skapar vi en användarprofil för att skräddarsy nyhetsbrevet efter dina individuella intressen.

Vi registrerar om och när du läser våra nyhetsbrev, vilka länkar du klickar på och härleder dina personliga intressen från denna information. Uppgifterna kommer att behandlas av våra kontraktsenliga service partners. Vi kopplar dessa uppgifter till åtgärder du gör på vår webbplats.

Informationen lagras så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Efter en avregistrering lagrar vi dina uppgifter rent statistiskt och anonymt. Observera att din återkallelse av medgivandet inte skall påverka lagenligheten av behandlingen baseradpå ditt medgivande.

3.5 Kontakta oss via kontaktformuläret eller e-post

Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller genom att skicka ett e-postmeddelande kommer de personliga uppgifter som överförs med din e-post och de uppgifter som du fyllde i på kontaktformuläret att lagras.

Avseende kontaktformuläret bearbetar vi följande uppgifter (som ett maximum) – konsumentproduktavdelning:

Webbplats:

 • Typ av begäran*
 • Hälsningsfras*
 • Titel
 • Förnamn*
 • Efternamn*
 • E-postadress*
 • Företag/organisation
 • Position
 • Land*
 • Gata och nr
 • Postnummer
 • Stad
 • Telefonnummer
 • Fax
 • Produktmodell
 • Meddelande
 • ”Im not a robot”-kontroll

Ytterligare fält för ljudkontaktformulär på webbplats:

 • Vänligen kontakta mig via: telefon, e-post, brev
 • Bransch*
 • Anställda*
 • Jag är intresserad av*: Taldokumentationslösningar i allmänhet, uppgradering av befintlig dikteringslösning, transkriberingslösningar, fördelar med digital diktering (jämfört med analog diktering), produktspår, övrigt

Ytterligare fält för Olympus Test & Wow-plattform:

 • Språk

Så snart ditt meddelande skickats lagras även följande uppgifter:

 • Webbplatsformulär: Alla uppgifter som matas in på formuläret kommer att skickas via e-post till tilldelade kontaktpersoner (beroende på typ av begäran). Olympus ECSC matar in kunduppgifterna i Olympus CRM-systemet för att använda vid behov och för att kunna ge support avseende din begäran
 • Olympus Test & Wow-formulär: Alla uppgifter som matas in på formuläret kommer att lagras i MyOlympus kunddatabas.

För denna bearbetning av uppgifter ber vi om ditt medgivande innan du skickar meddelandet och hänvisar till dessa sekretessvillkor genom att implementera en hyperlänk.

MEDICINSKA kontaktformulär

 • Ämne/anledning till kontakt
 • För- och efternamn
 • Land
 • E-postadress
 • Meddelande

Dessutom kan du lägga till ytterligare frivilliga uppgifter, som:

 • Hälsningsfras
 • Telefon
 • Position
 • Organisation
 • Fax
 • Gata
 • Postnummer
 • Stad

Så snart ditt meddelande skickats lagras även följande uppgifter:

Alla fält som du fyllt i på kontaktformuläret.

Den rättsliga grunden för databehandling i detta avseende är artikel 6 para. 1 lit a BRP. Bearbetning av andra uppgifter (t.ex. anslutningsdata) vid sändningsprocessen bör förhindra missbruk av kontaktformuläret och garantera säkerheten för våra IT-system. Den rättsliga grunden i detta avseende är artikel 6 para. 1 lit. f BRP. När det gäller bearbetning av dina uppgifter genom att skicka oss ett e-postmeddelande är även den rättsliga grunden artikel 6 para. 1 lit. f BRP, eftersom vi har ett legitimt intresse av att bearbeta dessa uppgifter. Vi bearbetar personuppgifter från e-post såväl som från kontaktformuläret endast för behandling av upprättande av kontakt och kommer att överföra det till andra Olympus group-enheter inom Europa. Uppgifterna används enbart för korrespondens. Om upprättandet av kontakt är i samband med ingåendet av ett kontrakt, är artikel 6 para. 1 lit. b BRP dessutom den rättsliga grunden för bearbetningen.

Vi raderar dina uppgifter så snart de inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades in. Detta fall inträffar om respektive korrespondens med dig är avslutad. Korrespondensen är avslutad när det är uppenbart att frågorna/anledningarna för att skicka meddelandet slutligen har förtydligats. Ytterligare personuppgifter som samlats in under sändningsprocessen kommer att raderas efter en period av som mest sju dagar.

Du kan återkalla ditt medgivande till bearbetning av personuppgifter när som helst. Om du kontaktar oss via e-post kan du motsätta dig lagringen av dina personuppgifter när som helst. I detta fall kommer vi dock inte svara på ditt meddelande.

3.6 Onlinebutik-egenskaper/-funktioner för att beställa produkter eller tjänster – Konsumentproduktavdelningen

Vi samlar in dina personuppgifter för vår onlinebutik om du beställer en av våra produkter i onlinebutiken eller registrerar en produkt. Dessa uppgifter inkluderar:

 • Hälsningsfras*
 • Titel
 • Namn*
 • Företag
 • VAT
 • E-postadress*
 • Postadress
 • Land*
 • Telefonnummer
 • E-postadress*
 • Lösenord*
 • Beroende på din typ av betalning, krävs uppgifter, t.ex. kreditkortsuppgifter
 • Övriga personliga uppgifter du ger oss frivilligt

Dina personuppgifter kommer att användas av oss och våra servicepartners (post- och pakettjänster), så långt detta är nödvändigt för upprättandet, utförandet eller avslutandet av ett avtal med dig eller för en tjänst som tillhandahålls av oss. Det krävs särskilt för:

 • Webbplatshantering
 • Förbättra vår webbplats enligt användningsvanor
 • Tillåter användning av vissa tjänster på vår webbplats
 • Hantera dina beställningar
 • Korrespondens i samband med din order
 • Skicka fakturor och hantera betalningsprocesser
 • Besvara dina frågor

Denna bearbetning av dina uppgifter är baserad på artikel 6 para. 1 lit. b BRP eftersom det är nödvändigt för oss att bearbeta dina uppgifter för att utföra våra avtalsförpliktelser (leverans av produkten). Avseende förbättringen av vår webbplats, och användningen av särskilda tjänster på vår webbplats, baseras bearbetning av dina uppgifter på artikel 6 para. 1 lit. f BRP, eftersom vi har ett legitimt intresse av att förbättra våra tjänster inför framtiden. Överföringen av dina uppgifter till tjänsteleverantörerna som nämns ovan är också baserad på artikel 6 para. 1 lit. f BRP eftersom de erbjuder de betalningsmetoder som gör det enklare för dig att betala för produkterna.

Vi raderar dina uppgifter så snart de inte längre behövs för det syfte för vilket de samlades in. Eftersom uppgifterna krävs för fullgörandet av kontraktet, lagrar vi i princip dina uppgifter tills kontraktet avslutats. Däremot förbehåller vi oss rätten att lagra uppgifterna så länge som det kan bli nödvändigt att hantera eventuella garantianspråk. Dessutom kan vi vara avtalsenligt eller juridiskt skyldiga att lagra uppgifter även efter uppsägning av kontraktet (t.ex. för skatteändamål). Vilka lagringsperioder som gäller här måste bestämmas individuellt för respektive kontrakt och avtalsparter.

Du kan återkalla ditt medgivande till bearbetning av personuppgifter när som helst. Om uppgifterna är nödvändiga för fullgörandet av ett kontrakt, eller för utförandet av åtgärder innan kontrakt skrivs, kan endast en tidig radering utföras, om kontraktsenliga eller juridiska åtaganden tillåter dylik radering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande, annat än till andra Olympus Group och associerade företag, som betaltjänsterleverantörer (PayPal och Wirecard Bank AG / RatePay GmbH) samt till post- och paketleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer får ytterligare överföra dina uppgifter till kreditupplysningföretag. De personuppgifter som är nödvändiga för transaktionen kommer att lagras och användas av oss i den omfattning som krävs för bearbetning och/eller vidarebefordras till tjänsteleverantörer, samt för bearbetning av uppgifter för vår räkning. Om varor som beställs till ett land utanför Tyskland överförs till en post- och paketleverantör utomlands, så långt detta är nödvändigt för lämplig leverans. När det gäller tjänster från Wirecard Bank AG /RatePay GmbH och PayPal, observera följande:

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH och Klarna Bank AB (publ)

Beroende på typ av betalning och tillgänglighet hanteras betalningsprocesserna av Wirecard Bank AG (“Wirecard payment type”). Om en Wirecard betalningstyp är tillgänglig och vald (inkl. kreditkort, p24, ideal, Sofortüberweisung, faktura, delbetalning), kan följande uppgifter överföras till RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Berlin, Tyskland, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm , Sverige, samt till Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Tyskland och bearbetas där för de ändamål som anges nedan:

 • Titel, förnamn, efternamn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer för Danmark, Finland, Norge och Sverige
 • Kontouppgifter (för en Wirecard betalningstyp direktbetalning): Kontoinnehavare, kontonummer, sorteringskod, bank, IBAN, BIC/Swift
 • Orderuppgifter: Uppgifter om befintliga, tidigare och/eller framtida kundorder med återförsäljaren och andra online-butiker som arbetar med Wirecard, RatePay och Klarna, t.ex. information om produkter och betalningstyper som valts av kunden
 • Uppgifter om kreditvärdighet: Uppgifter, särskilt från kreditupplysningsföretag, som ger information om kundens kreditvärdighet, t.ex. information om eventuella krav mot kunden och andra uppgifter om kreditvärdighet
 • Tekniska data: Uppgifter om den enhet som används av kunden för att göra beställningen
 • IP-adress

Kunduppgifterna används för följande ändamål:

 • Riskkontroll för beställningar med återförsäljaren
 • Överföring av kunduppgifter till Wirecard, RatePay och Klarna samt vidarebefordran av kunduppgifter avssende begäran, start och avslutande av kontraktet mellan slutkunden och Olympus av Wirecard, RatePay och/eller Klarna till SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH och/eller Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI) för att erhålla information från dessa kreditupplysningsbolag om kunden. Denna information kan innehålla kreditpoäng baserat på matematiska och statistiska metoder som involverar adressuppgifter för deras beräkning. Wirecard har rätt att utse en annan tjänsteleverantör när som helst för att spara information om kunden.
 • Beräkningar av egna poängvärden och andra kvaliteter (t.ex. riskkategorier) av Wirecard och/eller RatePay och/eller Klarna.
 • Att ta ett beslut av Wirecard baserat på tillhandahållande av den Wirecard betalningstyp som kunden önskade (både för nuvarande och framtida beställningar i Olympus-butiken) samt överföring av detta till Olympus.
 • Användning av adressuppgifter av Olympus och överföring av detta till Wirecard, RatePay och/eller Klarna för att kunna bedöma risken för betalningsproblem i enskilda fall.

Riskkontroll för beställningar med andra onlinebutiker:

 • Utföra riskkontrollerna som beskrivs ovan via Wirecard, RatePay och/eller Klarna för operatörer av andra online-butiker om kunden vill lägga en beställning med en Wirecard betalningstyp med en sådan online-butik.
 • Överföring av kunduppgifter som en del av ett krav tilldelat till Wirecard och användande av kunduppgifter av Wirecard om detta krävs för att hävda och upprätthålla de tilldelade kraven.

3.6.2 PayPal

För betalning via PayPal överför vi din betalningsinformation för bearbetning till PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal"). PayPal förbehåller sig rätten att utföra en kreditupplysning. Resultatet av kreditupplysningen i jämförelse med den statistiska sannolikheten för betalningsanmärkning används av Paypal för att fatta ett beslut om villighet att tillhandahålla betalningsmetoden. Kreditvärdighetsinformation kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade resultatvärden). Om resultatvärden flödar in i resultatet från kreditupplysningen måste de baseras på vetenskapligt hållbara matematisk-statistiska metoder. Dylika uppgifter som adressinformation flödar in i beräkningen av resultatvärden.

3.7 Blogg-funktion med kommentarsfunktion/ en MyOlympus-tjänst – Konsumentproduktavdelningen

På våra webbplatser i MyOlympus community arbetar vi med en så kallad "weblog" eller "blog" med kommentarsfunktion. Om du vill kommentera ett inlägg måste du skriva texten i ”Kommentars”-fältet. Dessa uppgifter överförs sedan till oss när kommentaren skickas och lagras av oss. Vi lagrar följande uppgifter om du kommenterar ett blogg-inlägg:

 • Tid och datum när kommentaren skickades

Den text som har skrivits i ”Kommentars”-fältet och användarnamnet eller pseudonymen är därefter synlig till tredje part under det kommenterade blogg-inlägget tillsammans med namn och datum och tid för publicering. Innan du skickar kommentaren ber vi om ditt medgivande och hänvisar dig till denna integritetspolicy. I den mån insamlingen och bearbetningen av uppgifterna baseras på ditt medgivande, är artikel 6 para. 1 lit. a BRP rättslig grund. Eftersom bearbetningen av dina uppgifter även krävs för att kunna publicera din kommentar, verkar även artikel 6 para. 1 lit. f BRP som rättslig grund. Bearbetning av ytterligare uppgifter under sändningsprocessen och lagring i vårt system bör förhindra eller åtminstone begränsa missbruk av kommentarsfunktion och skall garantera säkerheten för våra IT-system. Dessutom kan vi bara ta bort din kommentar på din egen begäran om vi kan identifiera dig. Den rättsliga grunden för bearbetning av ovan nämnda uppgifter är därför även den grundad på artikel 6 para. 1 lit. f BRP.

Dina uppgifter kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Uppgifter som samlas in och bearbetas i samband med kommentarsfunktionen krävs så länge som kommentar publiceras. Även efter radering eller borttagning av kommentaren kan lagring och bearbetning av uppgifterna vara nödvändig om avtalsmässiga eller juridiska förpliktelser kräver lagring.

Du kan återkalla ditt medgivande givet innan publicering av kommentaren när som helst. I detta fall kommer vi att radera alla uppgifter som samlats in i samband med respektive kommentar. Detta gäller inte om lagstadgade lagringstider kräver ytterligare lagring eller bearbetning av oss.

3.8 E-postmeddelanden om reparationsstatus om konsumentprodukter

Som kund av våra kamera- och ljudprodukter har du en möjlighet att använda vår Online reparationsregistrering och skicka in din produkt till vårt servicecenter. Om du har gett oss din e-postadress kommer du att få uppdateringar om framstegen med din reparation via e-post. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening enligt artikel 6 para. 1 lit. f) BRP. Du kan invända mot att dessa e-postmeddelanden skickas när som helst genom att klicka på länken avregistrera längst ner i varje status-e-postmeddelande. Efter din invändning kommer dina uppgifter inte längre bearbetas för detta ändamål. Dessutom kan du alltid kontrollera status genom att ringa till vår hotline eller genom att skicka e-post.

3.9 Undersökning för nöjdhet hos kunder av medicinska system

Vi genomför enkäter med våra kunder eftersom vi alltid är intresserade av din åsikt om vårt utbud av produkter och tjänster. Som en kund hos Olympus kommer du regelbundet att få ett e-postmeddelande från oss där vi ber dig att utvärdera din produkt och tjänst. Du kommer att få detta e-postmeddelande från oss oavsett om du prenumererar på ett nyhetsbrev eller inte. Genom att göra detta följer vi de juridiska kraven i EU Directive 2002/58/EG. För detta ändamål använder vi den e-postadress som du angav vid köpet för att utannonsera våra egna produkter som du har köpt från oss på grundval av en order som redan lagts. Du kan invända mot detta e-postmeddelande om kundnöjdhet när som helst och utan kostnad, förutom kostnader för överföring enligt de grundläggande avgifterna. Efter din invändning kommer dina uppgifter inte längre bearbetas för dessa ändamål.

4. Uppsägning för MyOlympus eller Olympus-onlinebutik – Konton – Avdelningen konsumentprodukter

Du kan återkalla ditt medgivande för den registrerade tjänsten när som helst och med framtida verkan genom att logga in på my account och välja ”Ta bort konto”. Observera att med detta steg kommer även all information och alla fördelar som är förknippade med ditt konto att raderas, som produktregistreringar som du gått med i. För ytterligare information, se avtalsenliga "Användarvillkor” hos MyOlympus.

5. Överlåtelse av personuppgifter till tredje länder

Som nämnts ovan i kapitel 3 tilldelar vi vissa tjänster till andra företag. Dessa företag kan även vara baserade i tredje länder utanför EU. I sådana fall kommer dina uppgifter att bearbetas i dessa tredje länder, och därför förklarar vi i följande tabell vilka tjänster som är tilldelade till dessa företag, var de är baserade samt vilka rättsliga krav som tillåter oss att tilldela dessa företag bearbetningen av dina uppgifter:

Process Tredje part Tredje land Rättslig grund
Registrering för utbildning (Olympus Europa SE & Co. KG, MSD) Haufe-Umantis AG Schweiz Adequacy Decision, Art. 45 (Schweiz: se EU-kommissionens beslut 2000/518/EG)
Lämna in en ansökan Haufe-Umantis AG Schweiz Adequacy Decision, Art. 45 (Schweiz: se EU-kommissionens beslut 2000/518/EG)

6. Dina rättigheter

Vi vill informera dig om dina rättigheter om bearbetning av dina personuppgifter av oss. Om du har några frågor om dina rättigheter, eller om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter gentemot oss, skicka oss ett e-postmeddelande till dataprivacy@olympus-europa.com.

6.1 Rätt att återkalla förklaring om medgivande för uppgiftsskydd (artikel 7 para. 3 BRP)

I det fall att bearbetningen av dina uppgifter genom oss är baserat på ditt uttryckliga medgivande har du rätt att återkalla detta medgivande när som helst. Återkallandet av ditt medgivande skall inte påverka lagligheten av bearbetningen som utförts på grund av medgivandet fram tills tillbakadragandet. Du kommer att informeras om denna rättighet innan du ger ditt medgivande.

6.2 Rätten till information (artikel 15 BRP)

I enlighet med artikel 15 BRP har du rätt att begära bekräftelse från oss om vi bearbetar personuppgifter om dig. I så är fallet har du rätt till information om dessa personuppgifter och följande information: Syftet med att vi använder dina personuppgifter; kategorier av personuppgifter om dig som vi äger; mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka dina personuppgifter har eller kommer att lämnas till av oss; om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras, eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma den perioden; om källan till personuppgifterna vi har om dig inte är du själv, någon relevant information om hur dina personuppgifter kom i vår ägo; huruvida vi använder din personuppgifter som en del av en automatiserad beslutsprocess och i så är fallet, ytterligare detaljer om dess betydelse. När personuppgifter överförs till ett tredje land eller en internationell organisation har du rätt att informeras om lämpliga garantier för att säkerställa att även mottagarna uppfyller bestämmelserna i BRP.

6.3 Rätt till korrigering (artikel 16 BRP)

Du kan begära att vi korrigerar eventuella felaktiga uppgifter om dig utan dröjsmål. Med hänsyn till ändamålen med bearbetning har du även rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter - även med hjälp av en kompletterande deklarering.

6.4 Rätt till radering eller ”rätten att bli bortglömd” (artikel 17 BRP)

Du har rätt att begära omedelbar radering av dina uppgifter om ett av följande skäl föreligger:

 • Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål som de samlades in eller på annat sätt bearbetades.
 • Du återkallade ditt medgivande som bearbetningen grundades på och det finns inte någon annan rättslig grund för bearbetning.
 • Du motsätter dig bearbetningen enligt artikel 21 para. 1 BRP på grund av just din situation och det finns inga övergripande legitima skäl för bearbetning.
 • Du motsätter dig bearbetning för direkt marknadsföring i enlighet med artikel 21 para. 2 BRP,
 • Uppgifterna har bearbetats på ett olagligt sätt.
 • Raderande av uppgifter är nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet enligt europeisk eller internationell lag.
 • Uppgifterna samlades in i samband med ett erbjudande från en informationssamhällestjänst direkt till ett barn i enlighet med artikel 8 para. 1 BRP.

Vi kommer att följa denna begäran om radering såvida vi inte är rättsligt förpliktade eller har rätt att fortsätta att lagra och bearbeta dina uppgifter. I synnerhet anses den rättsliga lagringstiden vara juridiska skyldigheter. Dessutom har vi rätt till fortsatt lagring om vi inte kan hävda, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk utan dina uppgifter.

Om vi har gjort dina uppgifter offentliga och är skyldiga att radera dem kommer att vidta lämpliga åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaderna, för att informera de ansvariga om du även har begärt radering från dem.

6.5 Rätt till begränsning av bearbetning (artikel 18 BRP)

I enlighet med artikel 18 BRP får vi endast bearbeta uppgifter i en begränsad omfattning i följande fall:

 • Du bestrider exaktheten av dina uppgifter tills vi kan verifiera dess riktighet.
 • Bearbetningen är olaglig och du vägrar att ta bort dina uppgifter och begär istället att användningen av personuppgifter begränsas.
 • Vi behöver inte längre uppgifterna för bearbetning, men du behöver dem för att hävda, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • så motsätter du dig bearbetningen enligt artikel 21 para. 1 BRP på grund av just din situation, så länge som det ännu inte är klart om legitima skäl för bearbetning av oss uppväger dina intressen.

Om bearbetningen har begränsats får vi endast lagra dina uppgifter. Någon ytterligare bearbetning i sådana fall är endast tillåtet med ditt medgivande, eller för att hävda, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter på grund av ett viktigt allmänt intresse för unionen eller en medlemsstat. Du kan återkalla ditt medgivande givet i samband med detta när som helst. Du kommer att meddelas av oss innan begränsningen hävs.

6.6 Anmälningsskyldigheten gäller rättelse eller radering av personuppgifter (artikel 19 BRP)

Vi är skyldiga att informera alla mottagare som har mottagit dina uppgifter om en korrigering eller radering av dina uppgifter, eller en begränsning av bearbetning. Detta skall inte gälla om det är omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Vi kommer att informera dig om dessa mottagare om så begärs.

6.7 Rätt till överföringsmöjlighet av uppgifter (artikel 20 BRP)

Du har rätta att få dina uppgifter som du har gett oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har även rätt att instruera oss om överföring av dina uppgifter till en tredje part, under förutsättning att

 • bearbetningen av uppgifterna baseras på ditt medgivande eller på ett avtal, och
 • bearbetningen utförs med hjälp av automatiserade metoder.

Du kan begära att vi överför dina uppgifter direkt till tredje part om det är tekniskt möjligt.

Denna rättighet får inte försämra andra personers rättigheter och friheter, inklusive vårt företag. Om så är fallet har vi rätt att vägra leverans eller överföring av dina uppgifter.

6.8 Automatiserade beslut i enskilda ärenden, inklusive profilering (artikel 22 BRP)

På våra webbplatser är dina uppgifter inte föremål för beslut som fattas uteslutande baserat på automatiserad bearbetning (t.ex. profilering). Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad bearbetning - inklusive profilering - om detta har rättslig verkan mot dig eller avsevärt försämrar det på liknande sätt.

6.9 Rätt att invända (artikel 21 BRP)

Om vi bearbetar dina uppgifter på grundval av ett legitimt intresse (artikel 6 para. 1 lit. f GDPR), har du rätt att invända mot detta om skälen för detta uppstår från din specifika situation. Detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser.

I detta fall kommer vi inte längre att bearbeta dina uppgifter såvida vi inte kan bevisa att tvingande skäl föreligger som skydd för bearbetningen. Detta måste uppväga dina intressen, rättigheter och friheter, eller så tjänar bearbetningen till att hävda, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi bearbetar dina uppgifter för direkt marknadsföring kan du invända mot bearbetning av dina uppgifter. Detta gäller även för profilering i den mån den sker i samband med dylik direkt marknadsföring.

Efter din invändning kommer dina uppgifter inte längre bearbetas för dessa ändamål.

6.10 Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet (artikel 77 BRP)

Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där du bor, arbetar eller misstänker att en överträdelse av den allmänna dataskyddsförordningen mot dig har ägt rum. Andra administrativa eller rättsliga åtgärder som du kan ha rätt till förblir opåverkade.

7. Uppdateringar av våra sekretessvillkor och cookie-policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna sekretesspolicy regelbundet om de rättsliga, tekniska eller ekonomiska förutsättningarna förändras. När vi uppdaterar vår sekretesspolicy vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig om vikten av de förändringar som vi har gjort. Vi kommer att erhålla ditt medgivande till alla viktiga ändringar av sekretesspolicyn om och i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lagar om integritetsskydd.

8. Meddelande angående Hosting

Alla våra webbplatser drivs av hosting-tjänsteleverantörer som använder de allra senaste standarderna för dataskydd och datasäkerhet.

Senast ändrad: 18/5/2018